Fody + INotifyPropertyChanged

Witajcie, dzisiejszy post będzie poświęcony bibliotece Fody. Biblioteka ta służy do modyfikowania kodu IL przy kompilacji. Sama biblioteka jest praktycznie bezużyteczna, do działania potrzebne są pluginy, można korzystać z napisanych już pluginów lub pisać swoje. Ja przedstawię przykład użycia biblioteki z pluginem NotifyPropertyChanged, z której korzystam w projekcie Xamarin.Forms ale przykład nie będzie na projekcie typu Xamarin, biblioteka jest napisana w dotnet core więc możemy z niej korzystać we wszystkich wspieranych typach projektu!

Fody

Biblioteka jest dostępna na github –
https://github.com/Fody/Fody – tam znajdziecie wszystkie informacje związane z biblioteką. Polecam zapoznać się z sekcją Licensing, zanim zaczniecie korzystać. W przykładzie wykorzystamy wersję 3.3.2, najwyższą której nie dotyczy licencjonowanie. Plugin z którego skorzystamy nazywa się PropertyChanged i projekt jest również dostępny na github –
https://github.com/Fody/PropertyChanged – tutaj warto zwrócić uwagę również na wersję, tak żeby była kompatybilna z wersją fody. Wersja 2.6.0 w zależnościach ma Fody (>= 3.3.2) więc do naszych potrzeb będzie idealna. Po pobraniu odpowiednich pakietów nuget, musimy utworzyć jeszcze plik FodyWeavers.xml i „zarejestrować” w nim plugin.

INotifyPropertyChanged

Każdy kto miał styczność z XAML na pewno się spotkał z tym interfejsem. Jest to interfejs który dostarcza nam event – PropertyChanged, który służy do komunikacji ViewModelu z widokiem, podczas modyfikacji właściwości możemy poinformować nasz widok o tym że wartość się zmieniła. Każda właściwość, którą chcemy aby wysłała zdarzenie, musi wywołać event. Zazwyczaj zapis wygląda w ten sposób:

Korzystając z pluginu, nasz kod zamieniamy na zwykłe auto properties. Poniżej klasa którą utworzyłem – implementacja interfejsu, oraz jedna właściwość.

Po skompilowaniu, korzystając na przykład z ILSpy, możemy podejrzeć jak wygląda nasza klasa, widzimy że doszła metoda OnPropertyChanged, oraz nasza właściwość ją wywołuje.

Po małej modyfikacji naszej klasy oraz main, jesteśmy w stanie zobaczyć że ten kod działa.

Kod z przykładu dostępny na github – link