Fody + INotifyPropertyChanged

Witajcie, dzisiejszy post będzie poświęcony bibliotece Fody. Biblioteka ta służy do modyfikowania kodu IL przy kompilacji. Sama biblioteka jest praktycznie bezużyteczna, do działania potrzebne są pluginy, można korzystać z napisanych już pluginów lub pisać swoje. Ja przedstawię przykład użycia biblioteki z pluginem NotifyPropertyChanged, z której korzystam w projekcie Xamarin.Forms ale przykład nie będzie na projekcie typu Xamarin, biblioteka jest napisana w dotnet core więc możemy z niej korzystać we wszystkich wspieranych typach projektu!

Fody

Biblioteka jest dostępna na github –
https://github.com/Fody/Fody – tam znajdziecie wszystkie informacje związane z biblioteką. Polecam zapoznać się z sekcją Licensing, zanim zaczniecie korzystać. W przykładzie wykorzystamy wersję 3.3.2, najwyższą której nie dotyczy licencjonowanie. Plugin z którego skorzystamy nazywa się PropertyChanged i projekt jest również dostępny na github –
https://github.com/Fody/PropertyChanged – tutaj warto zwrócić uwagę również na wersję, tak żeby była kompatybilna z wersją fody. Wersja 2.6.0 w zależnościach ma Fody (>= 3.3.2) więc do naszych potrzeb będzie idealna. Po pobraniu odpowiednich pakietów nuget, musimy utworzyć jeszcze plik FodyWeavers.xml i „zarejestrować” w nim plugin.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Weavers>
 <PropertyChanged/>
</Weavers>

INotifyPropertyChanged

Każdy kto miał styczność z XAML na pewno się spotkał z tym interfejsem. Jest to interfejs który dostarcza nam event – PropertyChanged, który służy do komunikacji ViewModelu z widokiem, podczas modyfikacji właściwości możemy poinformować nasz widok o tym że wartość się zmieniła. Każda właściwość, którą chcemy aby wysłała zdarzenie, musi wywołać event. Zazwyczaj zapis wygląda w ten sposób:

public string Text
{
  get
  {
    return _text;
  }
  set
  {
    _text = value;
    RaisePropertyChanged();
  }
}

Korzystając z pluginu, nasz kod zamieniamy na zwykłe auto properties. Poniżej klasa którą utworzyłem – implementacja interfejsu, oraz jedna właściwość.

public class MyViewModel : INotifyPropertyChanged
{
  public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

  public string Text { get; set; }
}

Po skompilowaniu, korzystając na przykład z ILSpy, możemy podejrzeć jak wygląda nasza klasa, widzimy że doszła metoda OnPropertyChanged, oraz nasza właściwość ją wywołuje.

public class MyViewModel : INotifyPropertyChanged
{
  [method: CompilerGenerated]
  [DebuggerBrowsable, CompilerGenerated]
  public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

  public string Text
  {
    [CompilerGenerated]
    get
    {
      return this.< Text > k__BackingField;
    }
    [CompilerGenerated]
    set
    {
      if (string.Equals(this.< Text > k__BackingField, value, 4))
      {
        return;
      }
      this.< Text > k__BackingField = value;
      this.<> OnPropertyChanged(<> PropertyChangedEventArgs.Text);
    }
  }

  protected void <>OnPropertyChanged(PropertyChangedEventArgs eventArgs)
  {
    PropertyChangedEventHandler propertyChanged = this.PropertyChanged;
    if (propertyChanged != null)
    {
      propertyChanged.Invoke(this, eventArgs);
    }
  }
}

Po małej modyfikacji naszej klasy oraz main, jesteśmy w stanie zobaczyć że ten kod działa.

public class MyViewModel : INotifyPropertyChanged
{
  public MyViewModel()
  {
    PropertyChanged += MyViewModel_PropertyChanged;
  }

  public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

  public int Count { get; set; }
  public string Text { get; set; }

  private void MyViewModel_PropertyChanged(object sender, PropertyChangedEventArgs e)
  {
    Console.WriteLine($"Property changed - {e.PropertyName}");
  }
}
private static void Main(string[] args)
{
  var viewModel = new MyViewModel
  {
    Text = "text",
    Count = 1
  };
}

Kod z przykładu dostępny na github – link