Vue.js – Podstawy cz.2 – v-if, computed oraz watched properties.

Dzisiaj będzie o vue.js, jakiś czas temu napisałem post o podstawach vue, chciałbym dołożyć jeszcze parę brakujących rzeczy, zanim przejdziemy do single file componentslink do pierwszego posta.

Warunki

Warunki w programowaniu pojawiają się od samego początku, jeśli warunek to wykonaj akcję. W vue podobny mechanizm również istnieje. Możemy wyświetlić jakiś fragment, lub ukryć w zależności od danego warunku. Utwórzmy zatem aplikację w której będziemy mieli jedną właściwość show. Jeśli wartość show będzie true wyświetlimy div z zawartością Show, w przeciwnym wypadku z zawartością Hide.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
<script type="text/javascript">
  window.onload = function () {
    var app = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        show: false
      }
    })
  }
</script>

<div id="app">
  <div v-if="show">
    Show
  </div>
  <div v-if="!show">
    Hide
  </div>
  <button v-on:click="show=!show">Show/Hide</button>
</div>

Należy zwrócić uwagę na to co się dzieję w przycisku. Dyrektywa v-on:click oznacza że przypisujemy co ma się dziać po wywołaniu click, w naszym wypadku jest to zmiana wartości show, można tutaj przypisywać fragmenty kodu lub metody. Nie będę pisał więcej o zdarzeniach bo na to będzie poświęcony osobny post.

Computed Properties

Kolejną ciekawą funkcjonalnością w vue są computed properties. Czasami same wartości w data mogą być niewystarczające. Może się zdarzyć tak, że musimy jeszcze w jakiś sposób obrobić dane, zanim będziemy chcieli z nich skorzystać. Z pomocą przychodzą nam właśnie computed properties. Załóżmy że chcemy wyświetlić liczbę, wprowadzoną przez użytkownika, podniesioną do kwadratu. Utwórzmy w data pole value oraz computed property square, jest to po prostu funkcja. W html tworzymy input, do którego przypiszemy value oraz wyświetlimy wartość square. Aby przypisać wartość do input z vue musimy skorzystać z v-model.

data: {
  value: 0
},
computed: {
  square: function () {
    return this.value * this.value;
  }
}
<div id="app">
  <input type="text" v-model="value">
  {{square}}
</div>

Watched Properties

Ostatnią rzeczą dzisiaj będą watched properties. Te właściwości (funkcje) służą do śledzenia wartości jakiegoś pola. Chcemy rozwinąć poprzedni przykład, jeśli wprowadzona liczba jest parzysta, to wypiszmy w konsoli tekst parzysta, w przeciwnym wypadku wypiszmy nieparzysta. Tworzymy kolejne pole w naszej aplikacji, obok data oraz computed – watch. Następnie podajemy jaką właściwość śledzimy i jaka funkcja ma się wywołać przy zmianie wartości.

watch: {
  value: function (val) {
    if (val % 2 == 0) {
      console.log("Parzysta");
    }
    else {
      console.log("Nieparzysta");
    }
  }
}

Wystarczy tylko ustawić śledzenie, nic więcej nie musimy zmieniać w kodzie.

Kod dostępny na github – link

Jedna myśl na temat “Vue.js – Podstawy cz.2 – v-if, computed oraz watched properties.”

 1. Pingback: dotnetomaniak.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *